ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში HEKS-EPER Georgia-მ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტეებთამ. 

ნანახია: 47
სრული ინფორმაცია

დღეს 19 სექტემბერს ბოლნისის მუნიციპალიტეტეის მერმა დავით შერაზადიშვილმა და HEKS-EPER Georgia-მ ხელი მოაწერეს ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს.

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმზე ხელმოწერით HEKS-EPER Georgia  და მუნიციპალიტეტი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით გააძლიერებენ სამოქალაქო საზოგადოებას და ხელს შეუწყობენ მოქალაქეთა აქტიურ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღებისა და განხორციელების პროცესებში.

მემორანდუმის თანახმად, მერიები იღებენ ვალდებულებას, რომ მხარს დაუჭერენ პროექტით გათვალისწინებული შემდეგი საქმიანობების შეუფერხებლად განხორციელებას:


 • ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგეწნლების სხვადასხვა საგანმანათლებლო/საინფორმაციო აქტივობებში მონაწილეობას;
 • მონაწილეობითი და გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის დაგეგმისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას და ადვოკატირების კამპანიების მოთხოვნების გათვალისწინებას გენდერული ბიუჯეტირებისა და პოლიტიკის შეფასების მიზნით. 
 • HEKS-EPER Georgia იღებს ვალდებულებას, რომ: უზრუნველყოფს საზოგადეოების ინფორმირებას პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობის შესახებ;
 • ხელს შეუწყობს პროექტის მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენელთა აქტივობებში ჩართულობას;
 • მხარს დაუჭერს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ბიზნეს სექტორის საპროექტო ინიციატივების განხორციელებას;

  აღნიშნული მემორანდუმი მოიაზრებს მხარეთა უფლებამოსილოი წამომადგენელების ეფქტიან თანამშრომლობას, მათ პერიოდულ შეხვედრებს, მუნიციპალიტეტებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვასა და შესაბამის ერთობრივი დასკვნების, რეკომენდაციებისა და სამუშაო გეგმების შემუშავებას. 

  პროექტი ''სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარი და სრულყოფილი მონაწილეობისთვის,,

  ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით HEKS-EPER-ის მიერ რეგიონალურ პარტნიორ ორგანიზაციებთან - სამოქალაქო ინტერგრაციის ფონდი (CIF-ქვემო ქართლი), სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობი ცენტრი (SCCSF-სამცხე-ჯავახეთი) თანამშრომლობით.

ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში HEKS-EPER Georgia-მ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტეებთამ. 


  მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."