გუნდი

,,რადიო ვივი"  კერძო მედია პლატფორმაა, რომელიც 2019 წელს  არასამთავრობო ორგანიზაცია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" დააფუძნა.

 მისი მფლობელებისა და ხელმძღვანელი პირების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შესაბამისობის დეკლარაციაში.

 „რადიო ვივი“ ავტორიზებული სუბიექტია და  მაუწყებლობს ინტერნეტის საშუალებით.

 ,,რადიო ვივის" გუნდს წარმოადგენს პროფესიონალი და მოხალისე ჟურნალისტების ახალგაზრული გუნდი 
    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."