გადაცემა ,,კვირის თემა " - გარემო, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ცხოვრობენ

ნანახია: 374
სრული ინფორმაცია

შეზღუდული შესაძლებლობა არის დინამიური ცნება და წარმოადგენს ჯანმრთელობის დარღვევის მქონე პირებს, მათ მიმართ დამოკიდებულებისა და გარემო ბარიერების ურთიერთქმედების შედეგს, რაც აფერხებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ თანაბარ, სრულყოფილ და ეფექტურ მონაწილეობას , რისთვისაც აუცილებელია შშმ ქალების, მათი მშობლების, ოჯახის წევრების და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის და შშმ ქალთა შრომოთი უბლებების მხრივ ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

შშმ პირების დამოუკიდებლობა და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური და აქტუალური საკითხია.

რამდენად არიან ეს ადამიანები გარემოსთან და საზოგადოებასთან ადაპტირებულები? რა არის ის ძირითადი ბარიერები, რაც მათ გძლიერებას და განვითარებას ხელს უშლის? სწორედ ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ გადაცემის სტუმრებთან ერთად.

დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან: 
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების თემის სოციალური მუშაკი სალომე წიქორიძე და  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მშობელი ნათია მოსეშვილი  


  

მასალა მომზადებულია ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის “ქალები ქალთა რადიო WW-სთან ერთად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა შრომითი უფლებებისთვის“ ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყარო” და შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

 


    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."