გენდერული სახელფასო სხვაობა- საქართველოში არსებული მდგომარეობა

ნანახია: 321
სრული ინფორმაცია


გენდერული სახელფასო სხვაობა და რა განაპირობებს მას. შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ გენდერულ უთანასწორობას ყველაზე მკაფიოდ გენდრული სახელფასო სხვაობა წარმოაჩენს. რა მდგომარეობაა გენდერულ სახელფასო სხვაობის კუთხით საქართველოში, როგორი აისახება ამ სხვაობის შემცირება ქვეყნის ეკონომიკაზე რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას  გენდერული სახელფასო სხვაობის შესამცირებლად? აღნიშნულ კითვებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის ანალიტიკოსი ნანი ბენდელინი პასუხობს. გენდერული სახელფასო სხვაობა- საქართველოში  არსებული მდგომარეობა    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."