ტრენინგი სოფელ დისველში

ნანახია: 362
სრული ინფორმაცია

TASO Foundation • ფონდი ტასო• ფონდი ტასო-ს მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „ქვემო ქართლის ქალთა მოძრაობა საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის“ ფარგლებში სოფელ დისველში ჩატარდა ტრენინგი: „საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხები“.

🎤ტრენერები: ეკატერინე ერაძე და მარინე ბჟალავა
სატრენინგო საკითხები: საქართველოს ევროკავშირში გაწევრებისთვის 12 პუნქტიანი გეგმის საკითხები და შესაბამისი რეფორმების გატარების მნიშვნელობა. 12 პუნქტიანი გეგმის მე-8 და მე-9 პუნქტები, მოწყვლადი ჯგუფები, ქვიარ თემის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი საქართველოს დემოკრატიული და მდგრადი განვითარებისთვის.

🎤დისკუსიის დროს ვიმსჯელეთ 12 პუნქტიანი გეგმის შესახებ, რისი შესრულებაც აუცილებელია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრებისთვის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, რაც პირველ რიგში ქვეყნის გაძლიერებისთვის და საქართვრლოს მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის არის მნიშვნელოვანი.

    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."