შეხვედრა: „ქალთა ჩართულობის როლი თემში არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად“

ნანახია: 1 033
სრული ინფორმაცია

საინფორმაციო-სადისკუსიო შეხვედრა: „ქალთა ჩართულობის როლი თემში არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად“

TASO Foundation • ფონდი ტასო მხარდაჭერილი პროექტის: "ახალგაზრდა ქალთა საინიციატივო ჯგუფების გააქტიურება და ქალთა მოძრაობის გაძლიერება“ ფარგლებში სოფელ ბოლნისში ჩატარდა საინფორმაციო-სადისკუსიო შეხვედრა: „ქალთა ჩართულობის როლი თემში არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად“

შეხვედრის ორგანიზებაში და სომხურად შეხვედრის მთარგმნელობით საქმეში აქტიურად ჩაერთო საინიციატივო ჯგუფი: „ქვემო ქართლის ახალგაზრდა სომეხ ქალთა კავშირი“

შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: სოციალურად სამართლიანი საზოგადოება, ქალთა როლი, ახალგაზრდების ჩართულობა ადგილობრივი თემის გასაძლიერებლად და ა.შ.

    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."