გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად

გადაცემა ქალები ცვლილებებისთვის“ თემით: სპეციალური საჭიროების მქონე ქალებისა და გოგონების სოციალური მდგომარეობა და მათი ყოველდღიური რეალობა....


გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის“ თემით: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა შრომითი უფლებები და მათი საჭიროებები....


გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" თემით: სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა უფლებები, სოფლად მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები....


გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"- გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია, ძალადობის სტატისტიკა და შედეგები მსოფლიოში
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"- გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია, ძალადობის სტატისტიკა და შედეგები მსოფლიოში

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"- გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია,

ვსაუბრობთ გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციაზე, ძალადობის სტატისტიკაზე და შედეგებზე მთელს მსოფლიოში...


    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."