გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის'' მაია გავაშელთან ერთად

ნანახია: 193
სრული ინფორმაცია

პროექტის მიზანია სხვადასხვა სექტორის თანამშრომლობის და ურთიერთობის კორდინირებული ძალისხმევით, ქალთა მიმართ მრავალმხრივი ძალადობის პრევენცია და მხარდამჭერი, მდგრადი მექანიზმების შექმნა გენდერული თანასწორობისა და ინკლუზიურობისათვის.


პროექტში ჩართულები არიან სოციალური მუშაკებიც


გადაცემის სტუმრები არიან: სოციალური მუშაკები ნატო ბენიძე და ცირა არჯევანიძემასალა მომზადებულია ქალთა ფონდი საქართველოში მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის: „ქვემო ქართლის ქალები მრავალშტოიანი დისკრიმინაციის დასაძლევად და ინტერსექციური ფემინისტური მოძრაობის გასაძლიერებლად ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყარო” და შესაძლოა იგი არ გამოხატავდეს ქალთა ფონდი საქართველოში შეხედულებებს.

 

    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."