გადაცემა „ქალები ცვლილებებისთვის“ მაია გავაშელთან ერთად.

ნანახია: 229
სრული ინფორმაცია

გრძელდება გადაცემემათა ციკლი ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით პროექტის: „ქალები გენდერული თანასწორობისათვის“ ფარგლებში, რომელსაც ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია „ქალი და სამყარო“ ახორციელებს ქალთა საინიციატივო ჯგუფებთან და რადიო ვივისთან თანამშრომლობით.


გადაცემის თემაა სოციალური მუშაკები და მათი ჩართულობა გენდერული თანასწორობის საკითხებში


თანამედროვე სამყაროში როდესაც ადამიანებმა ღირებულებების გადაფასება, სოციალური სამართლიანობის მნიშვნელობის და არსის გათავისება დაიწყეს გამოწვევების საპასუხოდ ჩამოყალიბდა ახალი პროფესია სოციალური მუშაობა.


სოციალური მუშაობა მიზნად ისახავს სამყაროს იმგვარდა შეცვლას რომ რესურსები და პირობები რიალიზებისთვის ყველასათვის თანაბარი იყოს.


ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან სოციალური მუშაკები ნატო ბენიძე, ცირა არჯევანიძე.

მასალა მომზადებულია ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „ქალები გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყარო” და შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს ქალთა გლობალური ფონდის შეხედულებებს.

 

    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."