გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის'' მაია გავაშელთან ერთად

ნანახია: 546
სრული ინფორმაცია

CENN, პროექტის „კლიმატის მიმართ მდგრადი სოფლის მეურნეობა - PRAISE MARNEULI” ფარგლებში, რომელიც HEKS EPER-ის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს მარნეულის მინიციპალიტეტში 27 ივლისს სოფელ მარადისში მინდვრის დღე მოეწყო, რომელიც საჩითილე სადემონსტრაციო სათბურის ბაზაზე გაიმართა.


საჩითილე სასათბურე მეურნეობა პროექტის ფარგლებში შექმნისლი ქალთა კოოპერატივის "მწვანე მარადისი"-ს ბაზაზე გაკეთდა .


მინდვრის დღე მოიცავდა იმ თემებზე ინფორმაციის მიწოდებას როგორიცაა სასათბურო მეორნეობისა და მებოსტნეობის განვითარება ღია და დახურულ გრუნტში


მინდბრის დღეს ესწრებოდნენ როგორც ადგილობრივი ქალი მეწარმეწბი ისე ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს” პროექტის „მეწარმე ქალთა გაძლიერების ხელშეწყობა კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული პრობლემების დასაძლევად და კლიმატისადმი მდგრადი სოფლის მეურნეობის შესაქმნელად ბოლნისის მუნიციპალიტეტში“, ბენეფიციარები. პროექტი ხორციელდება „ქალთა ფონდი საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით და მას ორგანიზაცია ქალი და სამყარო ახორვიელებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში.


მინდვრის დღეს უძღვრბოდა CENN ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ოფიცერი სანდრო გუჯაბიძე.


მინდვრის დღე ჩატარდა პროექტის ,, კლიმატის მიმართ მდგრადი სოფლის მეურნეობა – PRAISE MARNEULI” , რომელიც ხორციელდება CENN-ის მიერ, HEKS-EPER-ის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის მიზანია მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის შექმნის შესაძლებლობების გაზრდა, გარემოსადმი მეგობრული და კლიმატის მიმართ მდგრადი სოფლის მეურნეობის (CRA) ხელშეწყობის გზით.მასალა მომზადებულია პროექტის „ქალი მეწარმეების გაძლიერების ხელშეწყობა კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული პრობლემების დასაძლევად და კლიმატისადმი მდგრადი ქალთა ფერმერული მეურნეობის შესაქმნელად ბოლნისის მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, რომელსაც ქალთა ფონდი საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერით ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყარო “ ახორციელებს რადიო WW- თან თანამშრომლობით.

 

    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."