„ბოლნისის ენის სახლმა“ პროექტის - "დემოკრატიის გაძლიერება მედიაწიგნიერების ამაღლებით "- დაასრულა

ნანახია: 70
სრული ინფორმაცია

„ბოლნისის ენის სახლმა“ პროექტის - "დემოკრატიის გაძლიერება მედიაწიგნიერების ამაღლებით "-- დასკვნითი შემაჯამებელი ღონისძიება გამართა.

 ღონისძიება გაიმართა ბოლნისის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში დადგენილი რეგულაციების გათვალისწინებით

„ბოლნისის ენის სახლმა“ პროექტის - "დემოკრატიის გაძლიერება მედიაწიგნიერების ამაღლებით "- დაასრულა

 მედიაწიგნიერების პროექტში ჩართულები იყვნენ სოფელ სავანეთისა და სოფელ ნახიდურის საჯარო სკოლების მასწავლებლები .

 პროექტი დაფინანსებული იყო ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრის მიერ TRANSITION-ის პროგრამის და USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერის ფარგლებში    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."