ქალები, რომლებიც შრომობენ და იბრძვიან ცვლილებებისთვის
ქალები, რომლებიც შრომობენ და იბრძვიან ცვლილებებისთვის

ქალები, რომლებიც შრომობენ და იბრძვიან ცვლილებებისთვის

ჩემში ბევრმა მნიშვნელოვანმა ფაქტორმა გააჩინა კითხვა: უნდა ვხედავდეთ თუ არა გენდეული თანასწორობის, სექსუალური შევიწროვების, ქალთა მიმართ ძალადობისა და დისკრიმინაციის, რელიგიური მრწამსის, წარმომავლობისა და მამაკაცებში ქალების...


    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."