გენდერული თანასწორობის საკითხები და ადგილობრივი სათემო განვითარება

ნანახია: 708
სრული ინფორმაცია

ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია „ქალი და სამყარო“ ახორციელებს პროექტს: „ახალგაზრდა ქალთა საინიციატივო ჯგუფების გააქტიურება და ქალთა მოძრაობის გაძლიერება“, რომლის ფინანსური მხარდამჭერია

პროექტის მიზანია ქალთა საინიციატივო ჯგუფების გაძლიერების ხელშეწყობა, მათი გააქტიურება გენდერული თანასწორობის, სოციალური სამართლიანობისა და მშვიდობის მშენებლობისთვის.

როექტში ჩართულია საინიციატივო ჯგუფები: „ახალგაზრდა აზერბაიჯანელი ქალები საქართველოში“ და „ქვემო ქართლის ახალგაზრდა სომეხ ქალთა კავშირი“, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები სამივე თემის წარმომადგენელი ახალგაზრდები.

პროექტის ფარგლებში აქტიურად ვთანამშრომლობთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებასთან, გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და გენდერული თანასწორობის განყოფილებასთან

    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."