გადაცემა -„ქალები ცვლილებებისთვის

ნანახია: 43
სრული ინფორმაცია

გრძელდება გადაცემათა ციკლი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქლთა შრომით უფლებებთან დაკავშირებით.


მნიშვნელოვანია, ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება შშმ პირთა უფლებების მიმართულებით, ხელი შეეწყოს სპეციალური საჭიროების მქონე პირების და მათი ოჯახის წევრების უფლებებისა და ღირსების დაცვას.


ამჯერადაც გაგაცნობთ სპეციალური საჭიროების მქონე პირს და მის დედას, რომელმაც ურთულესი გზა გამოიარა და ახლა ის განვლილ ცხოვრებას სულ სხვანაირი თვალით უყურებს.


დღევანდელი ჩვენი ვიდეოპოტკასტის გმირები არიან: ნათია მოსეშვილი და შშმ პირი ვანიკო ხმალაძე.  


  

მასალა მომზადებულია ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის “ქალები ქალთა რადიო WW-სთან ერთად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა შრომითი უფლებებისთვის“ ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყარო” და შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

 


    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."