გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"

ნანახია: 60
სრული ინფორმაცია

გრძელდება გადაცემათა ციკლი, რომელიც უკავშირდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქლთა შრომით უფლებებს.


შშმ პირები საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. ჩვენმა სახელმწიფომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა მათი უფლებების დაცვის მიმართულებით. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2014 წლის შშმ პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის ( (UNCRPD) ძალაში შესვლა და 2020 წლის ივლისში შესაბამისი კანონმდებლობის მიღება.


 ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები, შშმ ქალთა ინფორმირება და მათი გააქტიურება საკუთარი უფლებების დასაცავად, ადვოკატირება შშმ ქალების შრომითი უფლებებთან დაკავშირებით, მათი ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა.. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ ჩვენს სტუმართან ერთად.


გადაცემის სტუმარია- ქეთევან ჭელიძე, საინფორმაციო სამედიცინო- ფსიქოლოგიური ცენტრის „თანადგომა“ წარმომადგენელი.  


  

მასალა მომზადებულია ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის “ქალები ქალთა რადიო WW-სთან ერთად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა შრომითი უფლებებისთვის“ ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყარო” და შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

 


    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."