გადაცემა „ქალები ცვლილებებისთვის“ მაია გავაშელთან ერთად

ნანახია: 351
სრული ინფორმაცია

გადაცემის თემაა: ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევა „ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისა და გენდერული სტერეოტიპების შესახებ".


ბავშვთა ქორწინება, გოგონების მოტაცების ტრადიცია, ოჯახში ან/და ქალთა მიმართ ძალადობა, დამოკიდებულება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისადმი - ამ და სხვა საკვლევი საკითხების შესახებ გამოქვეყნდა "ქალთა საინფორმაციო ცენტრის" მიერ, საქართველოს ხუთ მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ორი კვლევა,


"გენდერული სტერეოტიპები და მავნე წეს-ჩვეულებები" და "სავალდებულო გენდერული კვოტების მექანიზმის გავლენა ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკაზე".


კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოებაში არსებული გენდერული სტერეოტიპების, გენდერული ნორმებისა და გენდერულად დისკრიმინაციული, მავნე წეს-ჩვეულებების, ასევე ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა 5 სამიზნე მუნიციპალიტეტში: ხაშურში, ბოლნისში, ქედაში,ზუგდიდსა და ხარაგაულში.


კვლევის მონაცემები 2022 წლის ივლისსა და აგვისტოში შეიკრიბა და წარიმართა, როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი მეთოდებით. ჩატარდა გამოკითხვა და გამოქვეყნდა კვლევები.


გადაცემის სტუმრები არიან: ლელა ხომერიკი- ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი გენდერის საკითხებში, კვლევის ავტორი და თეონა ჩიქოვანი პროექტის მენეჯერი, რომლებიც უფრო დაწვრილებით ისაუბრებენ კვლევის შედეგების შესახებ.
მასალა მომზადებულია ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „ქალები გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყარო” და შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს ქალთა გლობალური ფონდის შეხედულებებს.

 

    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."