გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის” სპეციალური საჭიროების მქონე ქალებზე და მათ გაძლიერებაზე.
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის” სპეციალური საჭიროების მქონე ქალებზე და მათ გაძლიერებაზე.

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის” სპეციალური საჭიროების მქონე ქალებზე და

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის”სპეციალური საჭიროების მქონე ქალებზე და მათ გაძლიერებაზე....


გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის''
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის''

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის''

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის'' აგრძელებს გადაცემათა ციკლს შშმ ქალები, გოგონები და მათი უფლებები....


გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" ცირა მღვდელაძესთან ერთად
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" ცირა მღვდელაძესთან ერთად

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" ცირა მღვდელაძესთან ერთად

ბრძოლა საკუთარი თავის საზოგადოებაში დასამკვიდრებლად....


გადაცემა "ქალები ცვლილებებისთვის
გადაცემა "ქალები ცვლილებებისთვის

გადაცემა "ქალები ცვლილებებისთვის

გადაცემის თემაა სპეციალური საჭიროების მქონე ქალების ეკონომიკური გაძლიერება....


გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად

გადაცემა ქალები ცვლილებებისთვის“ თემით: სპეციალური საჭიროების მქონე ქალებისა და გოგონების სოციალური მდგომარეობა და მათი ყოველდღიური რეალობა....


გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" მაია გავაშელთან ერთად

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის“ თემით: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა შრომითი უფლებები და მათი საჭიროებები....


გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"
გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის"

გადაცემა ,,ქალები ცვლილებებისთვის" თემით: სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა უფლებები, სოფლად მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები....


    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."