ძველი კიონოთეატრი ახალი სიცოცხლისთვის ემზადება

ნანახია: 292
სრული ინფორმაცია

დღეს 11 ივნის ბონისის კინოთეატრის შენობა საგანგებოდ მოამზადეს 13 ივნისის კინოჩვენებისთვის კინოთეატრის გადარჩენისთვის მებრძოლმა ჯგუფმა ყველა ის სამუსაო ცაატარა, რომელიც არამხოლოდ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების გათვალისწინებისტვის იყო საჭირო, არამედ კინოტეტრის სიცოცხლის აღდგენისთვის. 

ძველი კიონოთეატრი ახალი სიცოცხლისთვის ემზადება

კინოთეატრში ჩატარდა სხვადასხვა სახის სამუშაოები, მოირეცხვა და ნარჩენებისგან გაიწმინდა. შესასვლელი დერეფნისა და საპროექციო დარბაზი დასუფთავება. სანიტარულ-ჰიგიენური სამუსაოების შემდეგ შენობას ჩაუტარდა დეზინფექცია.



ამით მთლიანად მომზადდა ბოლნისის ძველი, მაგრამ უკვე ახალი სიცოცხლისთვის გამზადებული კინოთეატრი სტუმრების მისაღებად.



,, კვირას, შეგიძლიათ თამამად მობრძანდეთ და
დაესწროთ ფილმის ჩვენებას ჰიგიენურ გარემოში."- წერს მხარდამჭერთა ჯგუფის ,,ვერთიანდებით ბოლნისის კიოთეატრისთვის" წევრი ვანო ერისთავი ჯგუფის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე. 



წყარო: ვერთიანდებით ბოლნისის კინოთეატრისთვის



    მოცემული ვებ გვერდი Global Fund For Women -ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში." პროგრამა რეგიონში ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაციამ ,,ქალი და სამყარო" განახორციელა.

ქალთა რადიო ვივი (Women and the World) შექმნილია ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ,,ქალი და სამყაროს" მიერ Global Fund For the Women-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის " ქალები ცვლილებებისთვის- ქალები, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალთა, გოგონათა და ტრანს ადამიანების უფლებებს, კულტურას, რელიგას, კონსერვატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და სამოქალაქო საზოგადოების სივრცის შექმნას რეგიონში."